Klanten Zorgprofessionals

Kwaliteit

Met het klantbelevingsonderzoek zoeken we naar verbeterpunten

Elk jaar houdt Sorgente een klantbelevingsonderzoek. Wij willen graag weten of de klant tevreden is met de kwaliteit van onze dienstverlening en wij zoeken altijd naar mogelijke verbeterpunten. Wij kregen van de klant eind 2017 het rapportcijfer 8,8. Dat maakt ons supertrots. Twee jaar geleden gaf de klant ons al een 8,4. Een mooie stijging dus. Wij delen graag de resultaten van het onderzoek met al onze klanten en de zorgprofessionals.

98% van onze processen voldoen aan de kwaliteitscriteria

Sorgente heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat inzichtelijk is voor derden. We zijn hiervoor gecertificeerd voor NEN-ISO-9001:2015. Op dit moment voldoet meer dan 98% van de primaire processen aan deze kwaliteitscriteria; wij meten dit maandelijks.

Wij werken met een streng controleproces voor optimale kwaliteit

Sorgente fabriceert zelf geen medische voeding en toebehoren. Deze producten worden ingekocht bij verschillende fabrikanten op de Nederlandse markt. Wij gaan voor een optimale kwaliteit:

  • Sorgente werkt alleen samen met betrouwbare partners. Partners worden getoetst op voedselveiligheid en kwaliteitseisen.
  • Alle producten worden bij binnenkomst eerst gecontroleerd op houdbaarheidsdatum, inhoud en afwijkingen.
  • Voordat de pakketten naar de klant gaan, worden de producten nogmaals gecontroleerd op houdbaarheidsdatum, inhoud, adres en leverdatum.
  • Iedere maand vindt er een kwaliteitsronde plaats, waarbij alle producten in het magazijn worden gecontroleerd.

Extra controle op stofwisselingspreparaten en kritieke producten
Naast het controleproces zoals hierboven beschreven, vindt er een éxtra controle plaats op ‘kritieke producten’. Kritieke producten zijn:

  • Producten waarbij een verhoogd risico is op foutieve verzendingen. Denk bijvoorbeeld aan producten die visueel of qua naamgeving erg op elkaar lijken.
  • Of producten die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid van de patiënt. Bijvoorbeeld bij stofwisselingspreparaten of afwijkende leeftijdscategorieën.

Productklachten nemen wij serieus
Als de patiënt klachten ondervindt van de medische voeding, kan er contact worden opgenomen met het klantenteam. Bij afwijkingen van het product wordt er zowel intern als extern (bij de fabrikant) een melding gemaakt en een onderzoek opgestart. Sorgente informeert de patiënt bij iedere stap en denkt mee over een passende oplossing.