Klanten Zorgprofessionals

Kwaliteit en privacy

Wij voldoen aan de kwaliteitsnormen

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het beleid en de werkwijzen van Sorgente ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is daarop afgestemd. In maart 2018 hebben wij dit beleid laten toetsen door DNV GL Business Assurance en wij zijn dan ook bijzonder trots te kunnen melden dat Sorgente het certificaat heeft behaald voor NEN 7510.

De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor onze patiënten is hiermee gewaarborgd.

  

ISO 27001 certificering

Voldoen aan de NEN7510 norm was voor Sorgente echter nog niet voldoende. Naast deze norm is Sorgente ook gecertificeerd voor ISO 27001 waardoor we met recht kunnen zeggen dat wij voldoen aan de hoogste eisen op gebied van informatiebeveiliging.

Wat betekent de AVG voor jou als zorgprofessional?

Het Digitaal Aanvraagsysteem Sorgente is klaar voor de toekomst. Sorgente heeft het DAS vernieuwd zodat Sorgente volledig voldoet aan de nieuwe privacywetgeving:
·         De gezondheids- en persoonsgegevens van patiënten zijn strenger beveiligd.
·         Het inloggen in het Digitale Aanvraagsysteem Sorgente is verscherpt met een tweestapsverificatie (two-factor authentication) en daardoor veiliger.
·         Alle communicatie over de patiënt tussen Sorgente en de zorgprofessional verloopt via de cliëntenkaart in het DAS.
·         Wil je informatie uitwisselen buiten het aanvraagsysteem om, dan werkt Sorgente met ZorgMail. ZorgMail is dé standaard voor veilige gegevensverwerking in de zorg.

Een verwerkersovereenkomst is niet nodig (en zelfs onwenselijk)

Sorgente is, net als de verwijzer, ook gegevensverantwoordelijke (en geen gegevensverwerker). Sorgente is daarmee zelfstandig verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van klanten. We hebben onze afspraken met zorgprofessionals vastgelegd in de gebruikersvoorwaarden.