Klanten Zorgprofessionals

ESPEN 2020 Posters

Van 17 tot 20 september vond Virtual ESPEN plaats. Tijdens dit internationale congres zijn er inzichten en onderzoeksresultaten rondom enterale en parenterale voeding gedeeld.
Kon jij er niet bij zijn? We hebben een aantal posters – van Nederlandse inzenders – op deze pagina verzameld. We zijn er trots op dat we deze resultaten mogen delen!
Hieronder vind je een overzicht van de posters. Verder kun je je aanmelden voor een webinar waarin de inzenders hun poster zullen toelichten.

Klik op de afbeelding om de Abstract of Poster te lezen.

Ingezonden posters

Cora Jonkers – Diëtist, Amsterdam UMC
25 jaar expertise als diëtist / casemanager bij expertise team TPV & darmfalen van Amsterdam UMC locatie AMC. Behandelen van patiënten van 0 – 100 jaar met TPV in de thuissituatie.

“Abstract is gemaakt vanuit het Ernica netwerk short bowel syndroom waarin internationaal afstemming wordt gemaakt over behandeling van patiënten met zeldzame aandoeningen zoals tpv thuis.”

Marije Verwijs – PhD kandidaat Lectoraat Voeding en gezondheid | Docent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Onderzoeker (PhD kandidaat) aan het lectoraat Voeding en Gezondheid en daarnaast docent aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de HAN. De HAN is een bekende plek voor Marije: hier heeft zij ook haar bachelor Voeding en Diëtetiek behaald. Daarna heeft ze de master Nutrition and Health aan de Wageningen Universiteit gevolgd, waarna ze vrijwel gelijk is begonnen met haar promotieonderzoek (2018).

“Mijn promotieonderzoek richt zich op (onder)voeding tijdens het ouder worden.”

Rianne van Lieshout – PhD student | Diëtist, Máxima Medisch Centrum
Expertise: Oncologie

Onderzoek: Voedingsinterventies tijdens intensieve remissie-inductie chemotherapie bij patiënten met acute myloïde leukemie (AML). De studie bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan 2 internationale publicaties zijn verschenen (1 studie naar veranderingen in lichaamsgewicht en serumleverwaarden bij AML-patiënten die tijdens remissie-inductie chemotherapie wel of geen parenterale voeding krijgen en 1 studie naar veranderingen in het voedingsbeleid bij AML-patiënten met intensieve therapie in Nederlandse Ziekenhuizen na publicatie van de geupdatet voedingsarichtlijnen en naar de naleving van deze voedingsrichtlijnen in de Nederlandse centra). Eén Nederlands review artikel is geaccepteerd voor publicatie.
Hoofdonderzoeker AMULET studie. Een studie naar veranderingen in lichaamssamenstelling en de invloed daarvan op spierkracht, functionele capaciteit, kwaliteit van leven en beloop van de behandeling bij AML-patiënten met die tijdens intensieve remissie-inductie chemotherapie sondevoeding, parenterale voeding of geen van beiden (alleen orale voeding) krijgen.

Karin Kemp – Diëtist | Manager Productspecialisten, Sorgente

In 2002 afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Amsterdam. Gestart als diëtist in het UMC Utrecht, gespecialiseerd in de oncologische patiënt. Vervolgens werkzaam geweest als projectleider bij Stichting Eerstelijns Ondervoedingsinstituut. Nu alweer een aantal jaar werkzaam bij Sorgente op de afdeling Scelta. De afdeling waar vakinhoudelijke vragen over medische voeding worden beantwoord en waar we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste marktontwikkelingen.

“Het (risico op) ondervoeding is nog steeds een actueel probleem in Nederland. Zeker de oncologische patiënten behoren tot de risicogroep. Voedingsinterventie en de inzet van medische voeding is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Door het voorschrijfgedrag van de verwijzer en het bestelgedrag van de medische voeding door de patiënt te bestuderen leren we de patiënt beter kennen. Dit beschrijvende onderzoek is gebaseerd op gegevens uit de database van Sorgente. Door inzicht kunnen mogelijke verbanden worden gelegd tussen voorschrijfgedrag van de verwijzer en de uitwerking op het bestelgedrag van de patiënt.”

Jos Borkent – Diëtist | Promovenus | Data analist, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Expertise: Ondervoeding, Ouderen/verpleeghuizen

Ooit diëtist maar tegenwoordig promovendus/data-analist. Is twee jaar werkzaam bij het lectoraat Voeding en gezondheid van de HAN in Nijmegen en houdt zich vooral bezig met ondervoeding bij thuiswonende en ouderen in verpleeghuizen.

“Het onderzoek dat we doen focust zich vooral op risicofactoren voor het hebben en krijgen van ondervoeding. Hierbij willen we een bijdragen leveren van het vroeg identificeren van ondervoeding en het eventueel voorkomen hiervan. Mijn onderzoeken hebben tot nu toe betrekking tot het effect van kant-en-klaarmaaltijden en melkproducten bij ouderen. Verder heb ik mij bezig gehouden met de verschillende screeningtools die er beschikbaar zijn om ondervoeding te meten. Hierbij hebben we gekeken naar verschillen in prevalenties maar ook vooral wie er nu volgens welke screeningtool ‘at risk’ is.”

Dr. Martine Sealy – Postdoc Onderzoeker Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing | Docent, Hanzehogeschool Groningen
Expertise: Ondervoeding, Nutritional Assessment, Lichaamssamenstelling, Frailty/kwetsbaarheid bij ouderen

Studeerde Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool Groningen en behaalde de master Evidence Based Practice in Health Care aan de Universiteit van Amsterdam. Is momenteel werkzaam als postdoc onderzoeker binnen het FAITH project bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing bij de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Is daarnaast werkzaam als docent aan de opleiding Voeding en Diëtetiek bij de Hanzehogeschool Groningen.

“Mijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het UMCG en het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen. De titel van mijn proefschrift luidt: Assessment of malnutrition in patients with head and neck cancer: a multidimensional approach.”

Dr. Joost Linschooten – Postdoc Onderzoeker | Docent, HAS Hogeschool Venlo
Expertise: Voeding voor senioren, Voedingsmiddelentechnologie

Dr. Jacco de Haan – Internist-Oncoloog, UMC Groningen
Expertise: Voeding en kanker, Kanker van het maag-darmstelsel, Sarcomen

Deelnemers hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van de posters. Het betreft een tijdelijke plaatsing.

19 november webinar ‘Post(er) ESPEN’: toelichting en Q&A

Wil je meer weten over bovenstaande posters? Op donderdag 19 november (16.00 – 17.15 uur) organiseren we een webinar, waarbij de inzenders een toelichting geven. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.

Meld je aan voor het webinar.